KARTLEGGE - DESIGNE - VELGE

VÅR VISJON ER:

Din IT-hverdag skal være så sømløs som mulig der du kan fokusere på din kjernevirksomhet og vår jobb er å sørge for at du til enhver tid har tilgang til den teknologien som er riktig for deg og at den fungerer.

 

MTI IT Service AS ønsker å hjelpe markedet med de rette valgene, rett bruk og en positiv utvikling

Uten informasjonsteknologi (IT) stopper det meste. For de fleste er IT bare et verktøy, nødvendig men utenfor bedriftens kompetanse.

IT er i stadig forandring. Nå er det skytjenester som er det alle snakker om. Over skylaget er himmelen alltid blå, men under skylaget kan det være både regn, lyn og torden.

TJENESTER

Våre folk holder seg oppdaterte på teknologi, både etablerte løsninger og nye trender. Vi samarbeider med kundene våre for å oppnå kost- og produksjons- effektive- arbeidsprosesser støttet av riktig teknologi .

PRODUKTER

Vi jobber for at kundene våre skal oppleve en sikker og effektiv datahverdag.  Gjennom lang erfaring og oppdatert kunnskap kan vi anbefale de produkter og tjenester som er riktig for din bedrift. Vi har lang samarbeids erfaring med leverandører av bransjespesifikk programvare, koordinere, integrere og vedlikeholde det komplette teknologilandskapet for din bedrift. Vi tilbyr singel point of contact som koordinerer alle IT utfordringene i din bedrift.

Vi tilbyr også konsulenttjenester blant annet innenfor prosjektledelse og forsyning/innkjøp.

Fremtiden er vår nåtid!

Dette slagordet gjenspeiler seg i våre tjenester og produkter, i alt vi leverer. IT sitter på hurtig toget, utviklingen skjer i et stort tempo. Vi prøver å være tilstede i fremtiden for å kunne gi våre kunder de beste valgene.

 

 

 

 

Vi er Microsoft Partner med Silver status
Cloud Solutions. 
Skytjenester