MTI IT Service AS drifter i dag nettverk for ulike kunder. Vi har høy kompetanse på blant annet lokalnett (LAN), sammenkobling av avdelingskontorer i samme nettverk (WAN), terminalserver-løsninger og Windows klient/tjener miljøer.

Vi har kompetanse på drift av både små og store nettverksløsninger.

HELSESJEKK

En jevnlig helsesjekk av ditt nettverk reduserer risikoen for feil og driftsavbrudd.

Vi kan blant annet gjøre følgende:
- Gjennomgå og analysere eksisterende løsning
- Installere oppgraderinger av programmer
- Gi råd om endringer i rutiner for sikkerhet og backup
- Gi rapport på tilstand, med forslag til forbedringer

NYE INSTALLASJONER

Vi kan gjøre følgende:
- Oppgradere maskiner og fysisk nettverk
- Installere og igangkjøre ny programvare
- Sette opp applikasjoner og databaser
- Sette opp og teste backupløsninger
- Installere virusløsninger
- Dokumentere oppsett på nye systemer, eventuelt endringer i eksisterende systemer