Vi kan tilby e-læringskurs blant annen i Office.

Gå til nettbutikken for å se hvilke kurs vi kan tilby.