Hva gjør du den dagen du oppdager at harddisken din er tom og verdifulle data er borte vekk? Vi håper du kan puste lettet ut og tar deg en kopp kaffe mens data fra din ferskeste backup-kopi gjenopprettes.

Det er vitterlig mye som kan skje med informasjon og data du har lagret rundt om på harddisker og servere. Du eller andre kan utilsiktet komme i skade for å slette eller endre dataene. Det kan også skje at selve lagringsmediet ryker, og du kan sågar oppleve at eksterne faktorer, slik som løsepengevirus, kan true dine data.

Beskytt kritisk data

Ops! Hvor stort problem blir dette for bedriften din?

Ops! Hvor stort problem blir dette for bedriften din?

Det er med andre ord all mulig grunn til å ta backup av data som er viktige for deg og din bedrift. Tap av data kan nemlig ramme deg når du minst venter det. Den enkelte virksomhet må derfor vurdere hvilke data som skal sikkerhetskopieres og hvor ofte.

Du bør prioritere det som ikke lett kan reddes ved et tap. Husk å kopiere data fra både servere, samt stasjonære og bærbare PC-er. Kritisk data kan også finnes på minnepinner og mobiltelefoner. Sørg også for å kopiere disse dataene, dersom de er viktig for din virksomhet.

Lag deg gode vaner

Sikkerhetskopiering er avhengig av at det lages rutiner og at det utpekes ansvarlige for jobben. Husk også å ha ansvarlige i forbindelse med ferier og fravær. Hvor ofte det skal tas sikkerhetskopi, avhenger av hvordan dataene endrer seg og hvor kritiske de er. Daglige eller ukentlige sikkerhetskopier er vanlig.

Det finnes to typer for sikkerhetskopier - en full og en såkalt inkrementell. Sistnevnte type tar kun kopier av data som er ny eller endret siden forrige sikkerhetskopi. Periodisk bør det sørges for en full sikkerhetskopi av alle data. Dette styres av programvaren.

Sikre fullgod gjenoppretting

Sikkerhetskopi er imidlertid null verdt om du ikke får gjenopprettet data fra den. Det er derfor viktig at du gjør en test av gjenopprettingsmetoden. Dette bør gjøres både for å avdekke mulige feil i oppsettet, men også for å bli kjent med fremgangsmåten, slik at det ikke går feil, hvis du skulle få et reelt behov for å gjenopprette data.

edited.jpg

Sikkerhetskopien er null verdt om du ikke får gjenopprettet data fra den.

Har din bedrift gode rutiner for sikkerhetskopiering av data?

Enkelt med lagring i skyen

microsoft-azure.png

Flere og flere leverandører tilbyr lagring i nettskyen, og automatisk sikkerhetskopiering til nettskyen. Microsoft, Dropbox, Google og Apple er noen av tilbyderne. Fordelen med en sky-løsning dedikert til sikkerhetskopi, er at det ofte er veldig enkelt å forholde seg til.

Det er imidlertid viktig å skille mellom sky-lagring og sikkerhetskopiering, da disse ikke nødvendigvis dekker de samme områdene. For virksomheter vil det ofte være nødvendig med en dedikert løsning for sky-basert sikkerhetskopiering, som ikke baserer seg på eksisterende sky-lagring.

Finn en god leverandør

I tillegg har virksomheter ofte behov for å lagre mye mer data enn privatpersoner, og da vil man måtte inngå betalingsavtaler for å få den nødvendige tjenesten. En slik løsning krever imidlertid at man stiller krav til leverandøren, slik at man kan stole på at sikkerhetskopieringen fungerer.