Når du er på jobbreise, og spesielt utenfor landets grenser, må du belage deg på å legge inn et ekstra sikkerhetsgear. Truslene er nemlig både flere og annerledes utenlands enn når vi holder oss hjemme på kontoret.

Det burde ikke overraske noen at når du tar med deg datamaskin, mobil og lignende enheter på reise i utlandet, så øker også risikoen for at andre kan få tak i enhetene, enten gjennom tyveri, eller ved at du mister dem eller at de kommer på avveie på andre måter.

Ved å ta denne risikoen på alvor, kan du og din bedrift selv bidra til at faren for bli rammet, reduseres kraftig.

Vær nøktern og kritisk

Må du ha alt utstyret med deg på reise? Har du tenkt over hvilke data som ligger på de forskjellige enhetene og hva som kan være konsekvensen dersom de blir borte?

Må du ha alt utstyret med deg på reise? Har du tenkt over hvilke data som ligger på de forskjellige enhetene og hva som kan være konsekvensen dersom de blir borte?

En kritisk holdning til hva du har med deg på tur er viktig for å ivareta datasikkerheten til deg og din bedrift. Ta derfor med kun informasjon eller data som er helt nødvendig for besøket. Alt annet bør bli igjen hos virksomheten. Det kan være lurt å lage en oversikt over informasjonen som tas med på tur og la denne ligge igjen på kontoret, sammen med en backup av informasjonen.

Dersom man kan klare seg uten egen mobiltelefon, datamaskin eller nettbrett, vil det være smart å benytte enheter som er klargjort for jobbreiser. Dette kan f.eks. være en egen reise-laptop uten personlig og/eller sensitiv informasjon.

Anti-virus, skjermlås og kryptering

Ha alltid oppdaterte anti-virusprogram installert på alle mobile enheter. Skjermlås er også obligatorisk, slik at uvedkommende som eventuelt får tak i dem, ikke kan få tilgang til det som er på dem. Sørg også for at alle enheter er krypterte. Da kan ikke uvedkommende få tak i lagret data (filer, dokumenter, bilder) selv om de har fått tak i enheten.

Du bør vurdere å aktivere sporing eller andre mekanismer som lar deg finne ut hvor en mistet/stjålet enhet befinner seg. Verktøy som gjør fjernsletting av enhetene mulig, dersom de kommer på avveie, bør også tas i bruk .

Unngå fjerntilgang

En VPN-forbindelse sørger for at tilkoblingen din er kryptert. Smart både hjemme og når man er på reise i utlandet.

En VPN-forbindelse sørger for at tilkoblingen din er kryptert. Smart både hjemme og når man er på reise i utlandet.

Unngå bruk av fjerntilgang tilbake til virksomheten i Norge. Dersom det likevel er nødvendig, sørg for å opprette en VPN-forbindelse. Dette vil sørge for at tilkoblingen din er kryptert, slik at andre ikke kan se noe som er i internett-trafikken din. Sørg også for å ha to-trinns bekreftelser aktivert.

En god regel er så langt det er mulig å unngå bruk av trådløse wifi nettverk. Benytt heller mobildata, men vær oppmerksom på at dette kan være kostnaddrivende. En god regel er derfor å slå av av både wifi og blåtann (Bluetooth) på alle enheter du tar med deg. Slå disse på kun når det måtte være helt nødvendig.

Se opp for falsk nett

Dersom du bruker trådløst nettverk på f.eks. hotell eller flyplass, er det viktig å være klar over at du er på et nettverk der det også er mange andre fremmede, som kan ha skumle hensikter.

Kriminelle kan sette opp falske trådløse nettverk for å lure deg til å bruke et nettverk som de kontrollerer. Husk derfor å slå av at pc-en eller mobilen skal kunne automatisk koble seg til et nettverk. Da unngår du at enheten kobler seg til et falskt nettverk.

Beskytt deg selv ved å alltid sørge for at du besøker nettsteder med sikker kobling og nettadresse som starter med HTTPS. Det forhindrer avlytting.

Hvis uhellet er ute…

Hvis du mistenker at enheter du bruker i jobb kan ha blitt kompromittert, meld raskt fra til arbeidsgiver. Du bør også endre alle passordene dine dersom de skulle ha blitt fanget opp. Når du kommer hjem fra jobbreiser bør du be eksperter sjekke enhetene dine.