Store bedrifter = store mengder data. I et land hvor datasikkerhet og personvern står høyt er det viktig å ha det beste fra dag en. For er det noe man ikke vil ha på avveie, så er det data - både egne og den man samler inn som omhandler andre.

For bedrifter som Cytovation er det ekstra viktig å ta godt vare på data og opprettholde sikkerheten. Bransjen inneholder mange sensitive data - både om teknologi og forsøk.

Datasikkerhet i bioteknologi

Cytovation har blant annet utviklet og patentert et proprietært peptid bestående av 27 aminosyrer, Cy-Pep1, som målrettet ødelegger svulster i hud / vorter.

Cytovation har blant annet utviklet og patentert et proprietært peptid bestående av 27 aminosyrer, Cy-Pep1, som målrettet ødelegger svulster i hud / vorter.

Cytovation er en av de bedriftene som tar sikker oppbevaring av data svært alvorlig, og benytter flere løsninger fra MTI IT Service, som Office 365, Enterprise Mobility & Security, samt servere på Azure plattformen.

Cytovation har god erfaring med disse løsningene. Kjell-Inge Arnevig, CEO i Cytovation, var kvalitetsbevisst når han skulle finne IT løsninger - en privateid bedrift innen bioteknologi, med fokus på dermatologiske sykdommer.

Arnevig har erfaring fra sikker oppbevaring av data fra før, og poengterer hvor viktig det er å ha slikt på stell. Cytovation skal bygges opp og deretter selges, det er derfor svært viktig at alt er på plass og oversiktlig når det skal overføres - samt at dokumentasjonen er enkel å vise til når det kommer potensielle kjøpere.


For vår del er det viktig å vite at patenter og resultater fra utprøvinger er oppbevart trygt, selv om det er global pålogging.
— Kjell-Inge Arnevig, CEO - Cytovation

Datasikkerhet var viktig for Kjell-Inge Arnevig da han vurderte leverandør av IT systemer.

Datasikkerhet var viktig for Kjell-Inge Arnevig da han vurderte leverandør av IT systemer.

Fremtidsrettet og sikkert

Det viktigste for Cytovation når IT-løsning skulle velges var at løsningen ikke skulle være for dyr, den måtte være god og ikke minst kunne bygges ut om det var nødvendig - som når de skal skalere internasjonalt. Faktisk så bruker hele 90% av Fortune 500-selskapene Microsoft-skyen, med fordeler innen Microsoft-sikkerhet, -personvern, -gjennomsiktighet og det beste forskriftssamsvaret blant alle skyleverandører. De har et nettverk av datasentre på over 44 områder.

Arnevig understreker at løsningen han har fått hos MTI IT Service er fremtidsrettet og sikker, så nå har de gode anti-hacker løsninger og backupsystemer.


about-cytovation.jpg

Sensitive data

må oppbevares trygt. Da bør valg av IT løsning og leverandør ikke bære preg av tilfeldigheter.


Microsoft Azure

Microsoft har vært bransjelederen når det gjelder opprettelsen av klare sikkerhets- og personvernskrav og har deretter alltid overholdt disse kravene. Så for bedrifter rundt hele verden, om det er staten, frivillige organisasjoner eller bedrifter, så har skybaserte løsninger vært en viktig del av IT strategien deres. Det å sømløst samle alt et sted, bruke det man trenger og hente det når man trenger det. Microsoft har jobbet for å få skytjenestene sine, ikke bare skalerbare, til å stole på og brukervennlig, men også for å forsikre seg om at all data er godt bevart og omtenksomt brukt.

Evelyn Bjørge, daglig leder i MTI IT Service, har fokus på å gi kundene en sikker og effektiv datahverdag.

Evelyn Bjørge, daglig leder i MTI IT Service, har fokus på å gi kundene en sikker og effektiv datahverdag.

Microsoft har også holdt lederposisjonen når det kommer til å utvikle online løsninger som bevarer personvern for kundene i 20 år. De bedriftsbaserte skytjenestene, som Office 365 og Microsoft Azure, er til nytte for millioner av sluttbrukere av bedrifter som stoler på dataoppbevaringen til Microsoft.

Evelyn Bjørge fra MTI IT Service, som er Silver partner hos Microsoft, sier at de jobber for at kundene skal oppleve en sikker og effektiv datahverdag, så dette valget var enkel.

Microsoft baserer seg på tre ulike grunnpilarer. Først bygger de en skytjeneste fra grunn av som beskytter kundedata, så bruker-beskytter de all informasjonen løpende, før de til slutt lærer opp kunder slik at de kan ta de beste avgjørelsene når det kommer til å ta være på egen data og møte kravene som påvirker deres bedrift.

MTI IT Service kan koordinere, integrere og vedlikeholde det komplette teknologilandskapet for bedriften din. Kontakt oss her.