Sky.jpg

• Dette setter press på alle bedrifter med tanke på kompetanse til å velge riktige løsninger og ta disse i bruk.
• De fleste bedriftene trenger hjelp til å møte disse utfordringene .
• MTI IT Service kan tilby denne hjelp og bistand, slik at din bedrift får økt konkurranseevne gjennom å ha effektive forretningsprosesser. 

Hvordan hjelper vi dere:
• Vi kartlegger og finner løsninger i samarbeid med dere som kunde.
• Vi lager tilpasset WorkShop og jobber sammen med dere for å sikre at valgte verktøy blir benyttet på riktig måte

MTI IT Service er en aktør i IT-bransjen. Vi implementer, drifter og vedlikeholder kundenes kritiske forretnings-systemer.
Vi henvender oss til kunder i offentlig og privat sektor i vestlandsregionen.
Vi har egne lokaler med møte- og kursfasiliteter sentralt i regionen.