Fordi du ønsker at din bedrift skal være proaktiv innenfor datasikkerhet.

Det er et økende antall bedrifter som blir angrepet av virus. Det innebærer ofte store kostnader å rydde etter et angrep.

Smarte Virus

Det kommer ofte e-poster som ser ut som kjente og trygge avsendere. Det er menneskelig å gå i fellen og åpne linker fordi vi er trygg og kjenner avsenderen. Når slike mailer kommer så er ikke avsenderen den det ser ut til å være. Det er virus angrep. Vi opplever aggresive virus angrep som går rett inn i servere og ødelegger. Dette er ikke noen god erfaring for bedriftene.

Hva kan MTI IT Service gjøre for å styrke fokuset og lære opp din bedrift til å være mer oppmerksom?

Vi kan:
 -  Styrke fokus med opplæring
 -  Synliggjøre konsekvenser dersom virus slipper inn i din bedrift's IT-nettverk
 -  Lære din bedrift opp i hva de skal være oppmerksom på
 

Sett av tid til å samle de ansatte. Bevisstgjøring er en viktig del av prosessen. Vi kan også gå runden og snakke med dine medarbeidere. Metoden bestemmer dere.