Nordhordlands største IT leverandør i SMB markedet følger IT-trenden og tar endringene på alvor.

IT-bransjen har de siste 2-3 årene vært i stor omstilling. Denne situasjonen vil i de kommende årene fortsette og forsterke seg.

Begrepet skytjenester begynner å bli kjent for de fleste bedrifter og organisasjoner og etterspørselen etter slike løsninger øker.

Begrepet strategisk samarbeidspartner er også en ny og bedre arbeidsmetode som kommer våre kunder til gode.

 

MTI IT Service er i en betydelig endringsprosess. Varen vår tidligere har vært leveranse av hardware og drifte nettverket til kundene. Det vi ser er at behovet for tettere samarbeid og bedre rådgivning i markedet er veldig viktige prosesser for våre kunder.

Vi har gjennomført en kundeundersøkelse i Nordhordland på ledernivå.  Vi valgte ut forskjellig bransjer og størrelser på bedriftene. Det som var utrolig spennende i den prosessen var at enn så ulike bedriftene var så var behov og visjoner om IT i fremtiden ganske identisk. De aller fleste ønsker en sømløs IT-hverdag. Alt skal bare fungere og alt som skjer i forbindelse med drift av et nettverk skal kunden ikke merke noe av. Dette er det vi kaller en sømløs IT-hverdag.

 

 

VÅR VISJON ER:

Din IT-hverdag skal være så sømløs som mulig der du kan fokusere på din kjernevirksomhet og vår jobb er å sørge for at du til enhver tid har tilgang til den teknologien som er riktig for deg og at den fungerer.

 

 

Hvordan jobber vi for å få dette til?

Vi bruker en arbeidsmetode der hele prosessen foregår sammen med kundene. IT-bransjen har vel egentlig en tradisjon med å fortelle kundene hva de skal gjøre, hvilke løsninger de bør velge uten å lytte til hva kunden egentlig ønsker og hvordan de ønsker å jobbe. Alle ønsker en effektiv og kostnads riktig arbeidsmetode. Alle ønsker å tjene mer penger på sin kjernevirksomhet. Kan vi hjelpe til med dette via IT-løsninger?   Ja det kan vi, i samarbeid med kundene. De riktige arbeidsprosessen sammen med riktig teknologi er nøkkelen til suksess.

Hvordan identifiserer vi kundens behov?
Metoden er ganske enkel men krever en god gjennomføring - Kartlegge - Designe - Velge.
Dette er gode prosesser som kan resultere i en god opplevelse for våre kunder.

Som følge av endringene i markedet der brorparten av markeds tilnærmingen nå foregår digitalt arbeider vi nå med nye web sider. Sidene er ikke ferdig og det vil aldri web sider bli. De skal leve og endre seg i takt med hva som foregår i markedet. Det skal alltid være spennende å gå inn på våre sider for å se hva som foregår i dag.  Vi kommer også ut på diverse sosiale medier slik at våre kunder kan lett følge med på hva som skjer.

IT er viktig. Dersom dette ikke fungerer så sliter de fleste. Holdningen til IT er ofte at det er dyrt. Men da er jeg fristet til å kvittere med et motspørsmål: Hvor mye penger taper du hver time når IT-løsninger ikke fungerer optimalt?

Fokuset er også hvor mye mer kan du tjene på din kjernevirksomhet dersom vi sammen klarer å optimalisere IT løsningene dine?

Office 365

IT handler ikke lenger om bare hardware som PC, skjermer og server. Verktøykassene i programvare som office 365 er i dag enorm. Så noen av våre spørsmål er, hvordan kommuniserer dere internt, mot leverandører og ikke minst ut til kundene? Hvilke verktøy bør du velge for å optimalisere kommunikasjonen? Vi hjelper våre kunder å velge riktig og i tillegg kjører vi workshop sammen med kundene for å komme i gang og jobbe slik de selv har definert at de ønsker. Vi er så heldig at vi er blant toppskiktet som forhandler av office 365 i SMB markedet. Vi er også sertifisert som Microsoft Partner med silver status i SMB markedet på skyløsninger. Det betyr i praksis at vi er en Partner av Microsoft som har en viss prioritet så vi får god hjelp fra dem og deres kompetanse. Vi samarabeider også tett med distributørene av Microsoft løsninger. Dette er en stor fordel for våre kunder fordi det finnes utrolig mange løsninger og verktøy der de har en stor kompetanse og hjelper oss når vi trenger det.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.