Flytting med full flyt i systemene

Flytting med full flyt i systemene

Helland Elektro flyttet nylig inn i nye lokaler i Norhordland Næringspark. Det første de gjorde før de endret besøksadresse var å løfte hele it-systemet over i skyen, slik at medarbeiderne kunne jobbe sømløst og mest mulig effektivt.

Smart og samkjørt på Office-plattformen

Smart og samkjørt på Office-plattformen

Etter å ha opplevd en del hummer og kanari, følte Evy et behov for å samkjøre de ansatte hos Reklamehuset. Gjennom kurset Knarvik-bedriften tok hos MTI IT Service lærte de hvordan man enkelt kan implementere systemer som effektiviserer hverdagen.

Sammen om økt kompetansenivå i Nordhordland

Sammen om økt kompetansenivå i Nordhordland

Næringslivet i Nordhordland er i vekst - og sammen med Nordhordland Næringslag ønsker vi å bidra til økt kompetansenivå, selv på så nye områder som GDPR i denne regionen.

Hva du må gjøre for å være i samsvar med GDPR

Hva du må gjøre for å være i samsvar med GDPR

Den nye personvernloven som berører tilnærmet hele verden er rett rundt hjørnet, og så lenge en er borti persondata som tilhører et EEA individ må du være på riktig side av GDPR.

Infomøte med grunnleggende innføring i GDPR.

Infomøte med grunnleggende innføring i GDPR.

GDPR - General Data Protection Regulation - er en av de største endringene på 20 år i personvern for Europa. 25. mai 2018 trer den nye forordningen i kraft. Denne gjelder også her i Norge og kan få store konsekvenser for både små og store bedrifter. Dersom man ikke har begynt å tenke på hvordan man skal håndtere dette, så begynner man å få det travelt.

Sikker dataoppbevaring i en sensitiv bransje

Sikker dataoppbevaring i en sensitiv bransje

Store bedrifter = store mengder data. I et land hvor datasikkerhet og personvern står høyt er det viktig å ha det beste fra dag en. For er det noe man ikke vil ha på avveie, så er det data - både egne og den man samler inn som omhandler andre.

Ny daglig leder på evig jakt etter gode løsninger

Ny daglig leder på evig jakt etter gode løsninger

01.11.17 overtok Evelyn Bjørge rollen som daglig leder i MTI IT Service etter å ha vært konstituert daglig leder fra 01.10.17. Hun overtok med det ledelsen etter Bjørn Tore Vaktskjold som har ledet bedriften siden 2003 . Evelyn bringer med seg bred kompetanse og relevant erfaring i stillingen da hun siden 2012 har jobbet som salgssjef og bedriftsutvikler i bedriften.

Skal din bedrift henge med så er det nå det gjelder!

Skal din bedrift henge med så er det nå det gjelder!

Sky.jpg

• Dette setter press på alle bedrifter med tanke på kompetanse til å velge riktige løsninger og ta disse i bruk.
• De fleste bedriftene trenger hjelp til å møte disse utfordringene .
• MTI IT Service kan tilby denne hjelp og bistand, slik at din bedrift får økt konkurranseevne gjennom å ha effektive forretningsprosesser. 

Hvordan hjelper vi dere:
• Vi kartlegger og finner løsninger i samarbeid med dere som kunde.
• Vi lager tilpasset WorkShop og jobber sammen med dere for å sikre at valgte verktøy blir benyttet på riktig måte

MTI IT Service er en aktør i IT-bransjen. Vi implementer, drifter og vedlikeholder kundenes kritiske forretnings-systemer.
Vi henvender oss til kunder i offentlig og privat sektor i vestlandsregionen.
Vi har egne lokaler med møte- og kursfasiliteter sentralt i regionen.